Respekt pro nás znamená chovat se k ostatním tak, jako k sobě rovným. Jsme transparentní, oceňujeme lidi za to, co dělají a kdo jsou a důvěřujeme jim. Jsme vnímaví. Vnímavost v našem podání vzbuzuje pocit toho, že jsme v tom spolu a spolupracujeme.

V ALTRI s.r.o. věříme, že předpokladem dlouhodobě oboustranně spokojené spolupráce je důvěra.