21 manažerských pravidel

21 manažerských pravidel

Management je kouzelný a zrádný zároveň. Za poslední rok jsem měl tu čest poznat několik manažerských generací a jejich přístupů k řízení. Nejspíš Vás zklamu hned na začátku zásadním tvrzením, že tzv. best practice prostě neexistuje. V řízení lidí je totiž nejdůležitějším faktorem osobnost samotného manažera a tu máme (díky za to) každý trochu jinou. I přesto se pokusím uvést jakési základní pravidla a pravdy managementu, které jsem za svou dosavadní praxi a i z cenných rad kolegů nashromáždil.

1.Tím nejdůležitějším v týmu je pořád manažer. Nemusí to být tím, že vše ví nejlépe a umí vše dokonale. Spíše jde o to, že musí jít příkladem. Pokud manažer hraje nečestně či nedrží slovo, v budoucnu od svých lidí není možné očekávat nic jiného. Buďte vzorem! Nezdá se to, ale tým to vidí a následuje Vás.

2. Jako manažer nesmíte volit cestu nejmenšího odporu. Rozplétejte složité problémy, stavte se k problémům čelem a hlavně se okatě netěšte na pátek večer, protože tým Vás bude napodobovat. Odevzdávejte dokonalou práci a tím nastavte pomyslnou laťku.

3. Stanovte hranice v morálce. Určete si, kam nikdo nesmí zajít a nedělejte vyjímky. Jakmile někde ukážete slabost a povolíte, dřív nebo později to někdo další zneužije. Samozřejmě to neznamená mít desítky pravidel a trestat za každé drobné porušení. Stanovte si jen několik klíčových hranic a ty opravdu dodržujte.

4. Nekoukejte podřízeným přes rameno. Delegujte a důvěřujte. Odpovědnost je silnou motivací k vyšším výkonům a růstu. Nechte své lidi klidně udělat chyby, které mohou sami velmi rychle uhasit nebo odvrátit případné následky. Ukažte jim, že jim kryjete záda a zároveň je nechte se poučit z chyb.

5. Nechte pracovat svědomí svých lidí. Svědomí je mocný nástroj v řízení lidí, který se často opomíjí a moc se o něm nemluví. Svědomí je pevně spojeno s lidskou schopností sebereflexe a schopností se ptát sám sebe, zda jsem to udělal/dělám/budu dělat správně a v souladu s tím, co je požadováno. Než začnete využívat svědomí lidí k řízení, musíte mít jistotu, že člověk je dostatečně motivován. Těžko budete používat tento nástroj na někoho, kdo je nespokojený s náplní práce, mzdou, kolegy, lokalitou kanceláře apod.

6. Respekt a důvěra. Bez respektu můžete své nadřízené krátkodobě dotlačit do vysokého výkonu direktivním řízením, ale dlouhodobě se to Vám ani firmě nevyplatí. Respekt nemusíte nutně budovat odborností, ale podřízení často hodnotí Váš přístup k práci, lidskost apod. Stejné je to s oboustrannou důvěrou. Bez důvěry nemůžete budovat zdravé vztahy v soukromém ani v pracovním životě. Tento bod můžete vnímat jako otřepané knižní pravdy, ale zkuste si s někým komu nedůvěřujete pracovat na důležitém projektu.

7. Zbavte se přikyvovačů. Diskuse, kritika a spory často podporují kreativitu. Je lepší mít v týmu lidi, kteří se nebojí zpochybnit Vaše nápady a tím je případně posunout o kus dál.

8. Chvalte, chvalte a chvalte. Většina lidí sice tvrdí, že do práce chodí pro peníze, ale ve skutečnosti spouta z nich chce i pochvalu od svého šéfa. Dobře pochválit není tak jednoduché. K pochvalám potřebuje manažer pořádnou dávku sebevědomí. Pokud manažer pochybuje sám o sobě, těžko může důvěřovat výkonům a výsledkům svého týmu a už vůbec nedokáže správně pochválit. Chvalte své lidi osobně, jednoduše, jasně a hlavně včas. Neodkládejte pochvalu o týden/měsíc/do konce roku. Pamatujte si, že dobře mířená pochvala je mnohdy více než pár tisíc na účtu zaměstnance.

9. Nepodléhejte emocím a nebojte se říkat realitu. Manažerská praxe vyžaduje chladnou hlavu a často i tvrdost vůči emocím ostatních. Občas překvapte své lidi tvrdou pravdou, která je opaří a usadí zpět na zem. Zejména v krizovém řízení se nevyplatí našlapovat a snažit se přesvědčit lidi o tom, že situace je v pořádku a pokračuje se volným způsobem dál. Tvrdá realita většinu lidí semkne a vybičuje k vyšším výkonům. Samozřejmě bude určité procento lidí, kteří začnou utíkat a myslet na zadní vrátka, ale tady mi věřte, že bude pro všechny lepší, když je necháte odejít.

10.Dávejte svému týmu najevo uznání a nebojte se za ně nastavit krk. To že se něco nepovede je vlastně hlavně Vaše selhání a nesnažte se to svádět na juniora ve Vašem týmu. Postavte se k tomu čelem, oznamte problém a navrhněte opatření do budoucna, aby se problém již nemohl opakovat. Stejně tak dávejte najevo i uznání svého týmu. Prodávejte výsledky svého týmu a členů vašeho týmu napříč firmou. Nenechte si veškeré vavříny pro sebe – vrátí se Vám to.

11.Dávejte zpětnou vazbu. Zpětná vazba firemní pokladnu nic nestojí a má úžasný efekt. Nenechte své lidi o sobě pochybovat, dejte jim zpětnou vazbu a posouvejte je dál. Není nic horšího než podřízený, který vlastně neví o názoru šéfa na jeho práci.

12. Komunikujte s obezřetností. Čím lepším manažerem chcete výt, tím více informací musíte dokázat uchovat. Dávejte si pozor co a komu říkáte.

13. Mějte efektivní porady. Při poradách neplatí demokracie. Mějte poradu ve svých rukou a ukažte, že jste manažer. Nedovolte odbíhání od tématu, vzpomínat na historii apod. Snažte se udržovat vysoké tempo porad a nikdy nemějte na programu bod „různé“. Nikdy na nikoho nečekjte a opozdilcům nic neopakujte. Je na nich, aby si probírané body sehnalo později od kolegů a příště nepřišli pozdě. Nikdy nedopusťte, aby porada byl jen „pokec“. U každého bodu musí být akční plán či rozhodnutí. Pokuste se porady oživit nějakou netradiční metodou.

14. Buďte zdvořilý, přátelský a laskavý. Chovejte se ke všem s úctou. Zajímejte se o problémy svých lidí včetně těch soukromých a snažte se být oporou a rádcem. Sežeňte si data narozenin a vždy osobně popřejte. Zdvořilost totiž většinou přináší zdvořilost a toto chování se Vám určitě časem v dobrém vrátí.

15. Mějte jasná očekávání a neměnte je. Pokud v pondělí v 10 ráno je něco špatně, tak ve středu odpoledne to nemůže být dostačující. Mějte své hranice, zásady a buďte tvrdí.

16. Naučte své lidi přinášet řešení a ne problémy. Pokud se objeví problémy, tak se týmu ptejte co navrhují a jak to chtějí řešit.

17. Buďte důslední! Motivace je krásná věc, ale pokud chcete zajistit včasné plnění úkolů, růst členů týmu a celkově dobré výsledky, bez důslednosti se prostě neobejdete. Mějte jen na paměti tenkou hranici mezi důslednsotí a přísností.

18. Dostaňte své lidi ze zaběhnutých kolejí. Nenechte je přemýšlet stále ve stejných mantinelech. Vznášejte zvídavé dotazy, nechte je otestovat nějkaou slepou uličku, tlačte na nová řešení. Přimějte je lovit nové myšlenky, opustit své hranice a nenechte se svázat historií. Pokud něco chcete opravdu posunout, uvažujte velkoryse a zkoušejte zdánlivě nemožné. Nejlepší cesta k aktivaci mozku je totiž jeho vyvedení z rutiny.

19. Neberte si to příliš osobně. Některé úkoly se nepodaří, někteří lidé Vás přestanou mít rádi, někteří kolegové se Vám budou zdát být horší a méně výkonní a budou brát vyšší mzdu, můžete se stát obětí politikaření apod. Stále věřte sami v sebe a svou práci, kterou vykonáváte s nejlepším svědomím. V opačném případě pro Vás bude manažerská práce trvalým trápením s jediným motivem a tím bude mzda.

20. Nechovejte se jako kniha managementu. Buďte jiní. Právě ta odlišnost, vyjímečnost a specifická osobnost z Vás dělá silného jedince. Společnost má dost strojových manažerů, kteří mezi námi budou stále a bude jich většina. Držte si svou osobnost, vymýšlejte své metody, upravujte si známé nástroje do svého stylu a nenechte se dotlačit do manažerské průměrnosti. Vždy mějte na paměti, že průměrnost se mizi lidmi šíří stejně jako nakažlivá nemoc.

21. Starejte se o své tělo i mysl. Nikdy nemůžete dlouhodobě zvládnout manažerskou práci na vysoké úrovni bez investic do vašeho zdravého těla a mysli. Naučte se odpočívat, nepřepínejte se ve volném čase, ukládejte na citové konto rodiny a dodržujte zásady zdravého života – pohyb, pestrá a zdravá strava, správné sezení, dostatek spánku apod. Pokud nezvládnete tento bod, tak všechny předchozí body možná nebudete mít šanci realizovat.